Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info R-053-01 13 parkeringsplasser ved Strandgaten 26 Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 25.02.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-180 2 boliger vest for Kroghenga med vei fra Bassenggt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.07.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-122 3 garasjetomter ved Ulrik Olsens vei Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.02.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-132-02 3 vertikaldelte hus (2,3 og 4) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.06.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-181-03 6 boliger østre del Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.10.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-102-01 Adkomst for Th Aasgaards gt. 25-31 dat. 13.08.71 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.08.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-020-01 Adkomstveg mellom Fosnagata 18 og 20 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.02.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-060-02 Adkostvei for eiendommene Hegerberg 10, 12 og 14 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.11.1964
Vis info R-175-01 Alkeveien - opparbeiding av parkeringsplasser Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 03.10.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-088-03 Alkeveien opparbeidelse av parkeringsplasser Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.10.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-110 Allanhagen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.11.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-099-06 Amundbergan 40, revisjon av garasjeplan Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.07.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-090 Areal mellom Teistholmveien - Mindebakken - Bleikvollen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1966
Vis info R-130-02 Arealbruksplan til Omagata 77-107 Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 16.10.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-288 Arealet mellom Nordmørskaia og Astrups gate Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.10.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-118-01 Arrondering av 2 boligtomter (Bassenggata 1 og 3) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.12.1983
Vis info R-130-06 Arrondering av 2 tomter syd for Verkstedveien Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 17.11.1982
Vis info R-130-05 Arrondering av tomt Øverland Transport Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 15.03.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-060-06 Arrondering slakteritomt Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.09.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-061 Atkomstvei for Ulrik Olsens vei 4, 6, 8, 10 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.1963
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-262 Atlanten Hotell og Stadion Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.08.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-237 Atlantenområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-232 Atlanterhavstunnelen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2002
Vis info R-128-01 Avkjørsel fra fylkesvegen på Dale til Storvik mek. Verksted Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 11.12.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-001-07 Badeplass Skjerva parkeringsplass Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 07.06.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-012 Barmannhaugen Eldre reguleringsplan Opphevet 17.08.1944
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-007-04 Barmannhaugen - parkeringsplass, gatejustering Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 31.08.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-143 Bautahaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.07.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-065-03 Bebygelsesplan for KBBL Kvennberggt 29-39 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.03.1961
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-230-01 Bebyggelseplan felt B1 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.08.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-037-02 Bebyggelseplan for brannstasjonskvartalet Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.12.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-037-03 Bebyggelseplan for kvartal 39 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.10.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-116-12 Bebyggelseplan for midtre og sydøstlige del Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.03.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-108-03 Bebyggelseplan for Myra Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 29.11.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-155-05 Bebyggelses-/ tomtedelingsplan Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.12.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-014-06 Bebyggelsesplan Bremsnesveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.04.1947
Vis info R-047-02 Bebyggelsesplan Brunsvika Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 24.05.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-225-03 Bebyggelsesplan Felt C, FG1 og F6 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.11.2000
Vis info R-117-03 Bebyggelsesplan felt VI (Torsketrøa) Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 13.06.1974
Vis info R-117-10 Bebyggelsesplan for et område ved Tangstien Havgapet Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 28.04.1977
Vis info R-183-06 Bebyggelsesplan for felt 11 Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 21.11.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-216-01 Bebyggelsesplan for felt K1 K2 og K3 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.07.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-216-06 Bebyggelsesplan for felt K4 og K5 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.09.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-035-02 Bebyggelsesplan for Roligheten Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.07.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-037-01 Bebyggelsesplan for tilbygg til Misjonskirken Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.11.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-202-02 Bebyggelsesplan for Vikanholmen Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.01.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-117-01 Bebyggelsesplan Karihola Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.10.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-104-01 Bebyggelsesplan Konvoibyen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 31.07.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-104-02 Bebyggelsesplan Konvoibyen dat. 07.07.1970 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.07.1970
Vis info R-130-12 Bebyggelsesplan Løkkemyra øst Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 08.07.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-202-04 Bebyggelsesplan området mellom Vikanholmen og Aker Vestbase Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.07.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-062-02 Bebyggelsesplan Solsvingen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.08.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-065-02 Bebyggelsesplan ved transformatorstasjonen (4 boligtomter) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.04.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-108-01 Bebyggelsplan felt 5 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.07.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-13 Bebyggelsplan for felt 16 og 18 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.10.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-108-04 Bebyggelsplan østre del av felt 1 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.03.1974
Vis info R-108-02 Bebyggelsplan østre del av felt 1 Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 09.06.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-090-01 Bentnesveien - utomhusområde for borettslaget Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.09.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-212-03 Bentnesveien 50 kai for Hydrotech Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.06.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-212-04 Bentnesveien 50 utfylling Dunkarsundet Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.10.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-31 Bergknappen 19 - tilleggsgrunn Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 02.07.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-311 Bergveien 1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.12.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19820002-01 Bjerkestrand sentrum Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.05.1996
Vis info 19820002 Bjerkestrand sentrum Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.04.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-116 Bjørnehaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-142 Bjørnes II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.06.1977
Vis info R-112 Bjørnæseiendommen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 20.04.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-010 Blikstadsgate - Stallbakken Eldre reguleringsplan Opphevet 20.10.1942
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-062-01 Blokkbebyggelse på Milnbergan Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.05.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-217 Blåskjellveien 6 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-001-13 Bolgaveien 13 - fradeling av boligtomt Tante Liseveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.12.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-293 Bolgneset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.03.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070002 Bolgtoppen, Bolga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-167 Boligfelt Dale Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.01.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-188 Boligfelt Sommerro - Myran-vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.05.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-324 Brannstasjon Bentneset Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-300 Brannstasjon på Goma Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.08.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060002 Brattøya Sjøstuer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.05.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-006 Bro over Sørsundet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.1960
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-175 Brunsvika Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.10.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-047 Brunsvika Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.06.1962
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-115 Brunsvika Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.10.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-088 Brunsvika - reguleringsendring (felt I og II) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.03.1966
Vis info R-308 Brunsvika enebolig Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-047-09 Brunsvikveien 2. Boligtomt og tilleggsgrunn til Kokkolaveien 2 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.09.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-199-04 Bryggekanten korrigert områdeplan Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.04.1998
Vis info R-116-14 Busslomme i Dalegata Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 01.01.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-098-01 Busslomme ved Klinge Matsenter Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.11.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-060-04 Butikktomt i Trollsvingen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 31.10.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19830001 Buvikhøgda boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-116-07 Byggegrense for Nordsundveien 3, 5 og 7 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.12.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-116-08 Byggegrense for Norsundveien 9,11,13,15, 17 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.02.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-001-11 Bygninger for Wc, dursj, garderober samt parkeringplasser i Skjærva Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.08.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-189 Clausenenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.09.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-015-01 Daginstitusjon for barn ved sykehjemmet Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.07.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-140 Dahle sydvest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.02.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-259 Dalabukta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.05.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-231 Dalaveien 17b Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-238 Dale - Steinheim nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.12.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-073 Dale (Persløkka) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.10.1955
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-147 Dale nordøst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.10.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-085 Dalegata - Fostervolds gt. - Nordmørsveien - ny innfartsveg - Norddalsveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.03.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-174 Dalegata - Persløkka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.07.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-070 Dalvikveien nord for Omagata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.11.1961
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-198 Del av "Dale norøst", Sterkoder Dale Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.10.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050001 Del av Bolgaområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.06.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-295 Del av Brunsvika Detaljregulering Trukket/Uaktuell 07.09.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-124 Del av eiendommen Strandgata 80 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.07.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-161 Del av felt X i Karihola Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.07.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-005 Del av Frantsvaag og Orseths eiendommer m.v på Indlandet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.12.1951
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-159 Del av Fridtjof Nansenes gate Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.05.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-181 Del av Gomalandet sydvest, matr. 204 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-297 Del av Hagelinområdet - renovasjonsanlegg på tomtene T1 og T4 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.05.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-077 Del av kvartalet Langveien/Christies gt./Nansens gt./Helsings gt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.12.1964
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-028 Del av kvartalet: Skolegata - N.Enggate - Kaibakken - Langveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.10.1953
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-094 Del av matr.nr. 1240 og 1534 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.11.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-125 Del av matr.nr. 1668 (Nordmøre Sparebank) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.05.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-132 Del av matr.nr. 185 - Jon Glærum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.08.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-132-01 Del av matr.nr. 185 Jon Glærum Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-162 Del av matr.nr. 506 - bygg for eldreomsorg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.01.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-045 Del av matr.nr. 508 (Smørviknesset) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.1959
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-150 Del av matr.nr. 775 i Brunsvika Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.01.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-104 Del av området mellom Wessels gate og gravstedet på Innlandet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.07.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-002 Del av området mellom Wessels gt. og Gravstedet på Innlandet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.02.1963
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-163 Del av reguleringsplan"Strandgata 80" (endring) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.05.1982
Vis info R-187 Del av reguleringsplan: Industriområde Kvennbergmyran Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 02.05.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19710001 Del av Rensvikområdet (Rensvik øst) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.01.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-185 Del av sekundært servicesenter og forretning/industriområde Løkkemyra - Vikan Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-029 Del av St.Hanshaug-området Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.01.1954
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-027 Del av Talgøenga (Bremsnesveien 19e - 21e) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.05.1954
Vis info R-170 Del av Trygve Hages eiendom Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 08.08.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-064 Deler av eiendommene Omagata 46-49b og 58 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.01.1952
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-117-17 Deling av byggetomt Krabbekloa 7 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 02.06.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-060-03 Deling av Freiveien 31 b Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.08.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-170-01 Delingsplan endring av vegtrace Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.03.1984
Vis info R-157-24 Detaljplan for felt S.1.1 og S.1.2 med rev. Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 24.01.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-315 Detaljregulering for Halslihaugen vest Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-299 Detaljregulering for Nils Bakkes vei 11-17 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.11.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-209 Devoldholmen - Nordmørskaia - Fosnagata Trafikkterminal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.12.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-183 Draget Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-251 Draget - vestre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.09.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-183-07 Draget, mindre vesentlig reguleringsendring Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.01.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-137 Drosjebilsentral Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.04.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-224 Dunkarsundet småbåthavn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.06.1999
Vis info R-001-08 Eiendommen Th Aasgaardgt 9 Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 05.09.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-309 Einerskaret 19 og 21 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.08.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-140-01 Endra adkomst til Dalegata 116 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.09.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-216-05 Endret bebyggelsesplan felt K1 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.10.2001
Vis info R-116-10 Endret bebyggelseplan Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 30.08.1978
Vis info R-116-11 Endret bebyggelseplan (mellom Sørvesten og Norsdsundvn) Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 22.11.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-116-05 Endret bebyggelses-/tomtedelingsplan Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.03.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-088-01 Endret bebyggelsesplan Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.02.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-09 Endret bebyggelsesplan felt 10, 11 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.11.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-11 Endret bebyggelsesplan felt 12, 14 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.12.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-07 Endret bebyggelsesplan felt 3-5-6-7 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.08.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-08 Endret bebyggelsesplan felt 9 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 07.09.1983
Vis info R-115-08 Endret bebyggelsesplan for Brunsvika Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 11.06.1975
Vis info R-115-02 Endret bebyggelsesplan for vestre del av Brunsvika Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 10.07.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-10 Endret bebyggelsesplan østre del av felt 8 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 07.03.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-099-03 Endret garasjeplan for Amundbergan 28-56 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.07.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-142-02 Endret garasjeplassering Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.09.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-099-05 Endret garasjeplassering for Amundbergan 46-74 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.09.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-117-04 Endret garasjeplassering Torsketrøa Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.10.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-155-01 Endret plassering av fellesgarasjer Laksvågen 3-29 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.06.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-047-01 Endret plassering av fortau på Fredericiacveiens sydside Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.04.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-204-01 Endret plassering av snuplass og bygg Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.10.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-076-05 Endret regulering av Innlandet vest Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.07.1971
Vis info R-026 Endret regulering av Samfunnshus Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 19.11.1955
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-237-03 Endret reguleringsbestemmesler ved W.Dalls vei Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.02.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-167-04 Endret tomtedeling for deler av boligfelt Dale Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.02.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-04 Endret tomtedelings- /bebyggelsesplan for felt 2 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.08.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-167-02 Endret tomtedelings- bebyggelsesplan Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.02.1986
Vis info R-116-06 Endret tomtedelingsplan Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 07.07.1976
Vis info R-117-02 Endret veiføring Makrellsvingen Tangstien Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 05.09.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-237-01 Endret veitrace for vei fra Hagelin (Dalabergan) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.11.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19960001-02 Endring (137/514) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-124-01 Endring av adkomst mellom Furuveien 7 og 9 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.03.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-188-02 Endring av avkjørsler felt 1 og 2, og endring av bygge- og eiendomsgrenser felt 1 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 31.05.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-185-01 Endring av bebyggelsesplan - Haukvikenga, snuplass Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-199-01 Endring av bebyggelsesplan for omr. B2 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.12.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-057-01 Endring av bebyggelsesplan Storenggata Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.06.1956
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20010001-02 Endring av bestemmelser Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.01.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-060-12 Endring av byggegrense W. Dalls vei 44 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.09.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-064-01 Endring av byggegrense for Fostervoldsgt. 42 og Omagt. 71 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.06.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-060-09 Endring av byggegrense nord for Huldrestien 24, 26, 28 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.11.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-083-03 Endring av byggegrense ved krysset Røsslyngveien Kløverstien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.12.1979
Vis info R-116-04 Endring av byggegrenser, siktlinjer og justert veiføring Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 10.07.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-181-02 Endring av friområde Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.04.1988
Vis info R-115-10 Endring av gangforbindelse fra Storskarven til Hegreveien Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 12.11.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-12 Endring av gangveg ved Myrullveien / Fiolbakken Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.06.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-135-05 Endring av gangveg, tilleggsgrunn Stubben 4 og Storenggata 38 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.11.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-106-01 Endring av i Banaveiens forlengelse Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 01.01.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-060-13 Endring av krysset Nøkkefaret Tussebakken Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.11.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-092-01 Endring av leikeplass, adkomst Omagata 17-21 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.09.1978
Vis info R-194-01 Endring av linjeføring Huldrestien Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 09.04.1992
Vis info R-115-09 Endring av off areal vest for Terneveien 27 Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 13.09.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-142-01 Endring av parkeringsareal Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.09.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-137-01 Endring av reguleringsplan Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.05.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-031-01 Endring av reguleringsplan Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.04.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-080 Endring av reguleringsplan Dale (Persløkka) ikke stadfesta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.02.1965
Vis info R-078 Endring av reguleringsplan for Innlandet (Skjærva) erstatta av pl.105 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.03.1965
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-084 Endring av reguleringsplan for Omagata 46 - 49b og del av 58 (Omagt. 49b, 58, Fosterv. gt. 32a-b, matr nr. 509, 835) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.10.1965
Vis info R-105-01 Endring av Sjursvikveien Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 07.08.1974
Vis info R-183-05 Endring av småbåthavn, innlagt på plankart R-183-02 Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 08.03.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-131-03 Endring av snuplass i Bassenggata Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 07.03.1984
Vis info R-157-26 Endring av tomteareal for Torvstakken 29, 31, 33 og 35 Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 01.01.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-148-07 Endring av tomtedelings-/bebyggelseplan felt B Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.05.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-190-02 Endring av tomtedelingsplan for område B1 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.03.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-115-18 Endring av tomtegrenser for Vinkelveien 27 29 31 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.10.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-212-05 Endring av trafikkareal, kai og industritomt Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.11.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-232-02 Endring av tunneltrace Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.07.2006
Vis info R-182-01 Endring av vegtrace til Kr.sund Lufthavn Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 09.07.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-003-01 Endring av vegtrace ved Skanseveien 15, 17 og19 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.06.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-093 Endring av vegtraceer Stortua Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.10.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-216-04 Endring av vei 5, felt K3 og gangvei Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.09.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-108-06 Endring av vei Magrethes Fryd Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.06.1975
Vis info R-212-02 Endring av vei til AlnesMarine Oil, tomtedeling Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 19.10.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-232-03 Endring av veiføring og kryss Kranaveien / Freiveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.07.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-091-01 Endring av veitrace Skanseveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.09.1967
Vis info R-063-02 Endring Matrikkel nr 1991 (Eriksenenga) Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 08.12.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-063-03 Endring Matrikkel nr 1991 (Eriksenenga-tomtedeling) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.03.1977
Vis info R-220-01 Endring til offentlig trafikkområde - busskur Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 18.08.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-15 Endring tomtedeling Torvtrøa 17 og 19 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.08.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-29 Engsoleia 11 og 13, endring av adkomst for Engsoleia 13 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.02.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-138 Et område ved Gomalandet gravsted Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.02.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-121 Et område ved Mindebakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.03.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-188-10 Etappe (felt) 4 og 5 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-060-14 Eventyrveien bebyggelsesplan Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.08.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-079-01 Eventyrveien bebyggelsesplan Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.01.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-031-02 Felles garasjeanlegg i H. Brinchmanns vei Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.01.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-117-06 Fellesgarasjer i Garnveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.04.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-188-01 Felt 1 Mindre vesentilg reg.endring Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.05.1992
Vis info R-183-08 Felt 7 og 8 Mindre endring Detaljregulering Utgått/erstattet 05.07.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-225-09 Felt C1 fradeling av 10 eneboligtomter Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.09.2004
Vis info R-225-06 Felt C1 ny tomtedelingsplan Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 13.11.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-28 Felt S1 rev. detaljplan, utbyggingsplan rev. 06.06.92 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.09.1992
Vis info R-117-09 Fire garasjer øst for Ganveien Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 07.02.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2024003 Fiskergata 16, Port Arthur havn øst Detaljregulering Planinitiativ/Grunnlag for oppstart
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-177-04 Fiskergata 3b tilleggsgrunn Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.10.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-177-03 Fiskergata 3b tilleggsgrunn Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.06.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-254 Fiskergata 7, 8b og 12 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.01.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-095 Flakahaugen - Indlandet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.12.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19720001 Flatset A (Storbakken) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.10.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-305 Flatøyveien 136 og deler av GID 109/1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.08.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-292 Flintegata 7 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.05.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-243-01 Flytting av adkomstvei og østligste boligblokk Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.02.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-115-01 Flytting av forretnings/parkeringsaral nord for Storskarven Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.08.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-135-06 Flytting av gangveg mellom Storenggata og Bentnesveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.10.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-194 Forlengelse av Huldrestien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.02.1992
Vis info R-115-12 Forskyving av Hegreveien Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 23.11.1977
Vis info R-115-13 Forskyving av Måseveien Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 11.05.1977
Vis info R-115-04 Forskyving av rekke C2, omlegging av gangveier Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 26.11.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-181-01 Forskyving av veitrace vest for Milnveien 30d Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.12.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-047-08 Fortau i Brattbakken Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.12.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-083-04 Fortau i Furuveien/Seljeveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.02.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-069-04 Fortau langs Omagata Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.08.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-001-01 Fortaug H. Lossius gate - Skjærvaveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.12.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-060-05 Fortausplan i Stortua Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.09.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-206 Fosna skytterlags bane på Løkkemyra Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-211 Fosnagata - Kranaveien / Håndverkeren Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.03.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-255 Fosnagata 11, 13 og Vågebakken 9 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.02.2008
Vis info R-152 Fostervoldsgate mellom Nordmørsveien og Omagata Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.08.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-237-02 Fotball-/ flerbrukshall Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.12.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-180-03 Fradeling til boligtomt Bassenggata 4 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.04.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-248 Fredericiaveien 39 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.08.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-088-04 Fredericiaveien 8 og 10, endring av byggegrense Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.12.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-047-03 Fredericiaveien og Kokkolaveiens forlengelse Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.09.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060001 Frei sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.05.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19890001 Frei sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.05.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060001-01 Frei sentrum, endring (område OB) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.10.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20030002 Freistranda friområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20030002-01 Freistranda område B2 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.11.2004
Vis info R-171 Freiveien 42 - 44, felles adkomstveg Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.08.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-062-07 Freiveien 62 tilleggsgrunn Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.02.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19930001 Freiåsen servicesenter Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.01.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-089 Friområde øst for Gomalandet skole (mellom Gomagt. Bentnesvn. Strandgt. Freivn.) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-129 Fylkesvei fra Melkvika til Dale Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-017-04 Galeasgata kjøp av grunn Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.09.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050003 Gang-/sykkelvei, Frei rådhus - Bjerkelund barneskole Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.12.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-132-04 Gangadkomst mellom Balders vei 21 og 23 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.09.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-169-02 Gangforbindelse mellom K.Bothners gt og samlevegen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.06.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-117-07 Gangveg mellom Garnveien og Havgapet Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.08.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-083-01 Gangvei mellom Furuveien og Teistholmveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.12.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-099-02 Garasjeanlegg Amundbergan 46-74 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.06.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-014-01 Garasjeområde syd for Sveggaveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.11.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-109-03 Garasjer for Sjursvikveien 85-87 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.10.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-001-02 Garasjerekke i Hans Lossius gate Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.03.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-096 Garasjetomter ved Norddalsveiens nordre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.01.1967
Vis info R-097 Gassverktomta Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 08.05.1968
Vis info K-197601 Generalplan Kristiansund 1976 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 01.01.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-276 Gløsvåg - Sommerro boligfelt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.11.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-185-07 Gnr 10/120 og 10/929 endring fra boligformål til næringsformål Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.04.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-216 Gnr. 5 bnr. 809 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-216-07 Gnr. 5 Bnr. 823 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.07.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-225-04 Gnr/bnr 10/994 og 10/995 - sammenslåing av tomter Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.11.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-325 gnr/bnr 6/282 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info R-243 Gnr/bnr 8/194 Wilhelm Dalls vei 50 og deler av tilstøtende eiendommer Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 04.05.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-268 Godhaugen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.01.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-053 Gomalandet sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.01.1946
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-062 Gomalandet sydvest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.07.1964
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-100 Gomalandet sydvest (del av matr. nr. 1482) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.02.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-062-05 Gomalandet sydvest mvr. (akebakke/lekeplass) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.03.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-134 Grand Hotell AS Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.01.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-065-07 Grendalsgate (mvr) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 01.01.1955
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-167-05 Grensejustering av trafokiosktomt Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.04.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-02 Grensejustering felt 1 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.09.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-117-12 Grensejustering for Havgapet 8-10-12 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.10.1979
Vis info R-115-07 Grensejustering for Terneveien2 Måseveien2 Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 22.06.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-23 Grensejusteringer Kreklingen 8 og 12 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.09.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-215 Grip Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-312 Grunden 22 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.05.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-247 Grunden 23 og del av Grunden 23B Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.04.2006
Vis info R-055 Grunn Strandgata 15 - matr.nr. 207 (Steinberget) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.07.1952
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050004 Gyltneset friområde m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-031 H. Brinchmanns vei - Dalabrekka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.07.1955
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-154 H. Brinchmanns vei 85-97 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.11.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-091 H. Lossiusgates forlengelse - Innlandet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.11.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-304 Hagbart Brinchmanns vei 51B Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.11.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-082 Hagbart Brinchmanns veis utløp i Langveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.07.1965
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-082b Hagbart Brinchmanns veis utløp i Langveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.06.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-266 Hagelin Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19990001 Halslihaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.03.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19990001-01 Halslihaugen (bebyggelsesplan) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19990001-02 Halslihaugen II (bebyggelsesplan) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-037 Hauan Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.10.1957
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-013 Haugan Eldre reguleringsplan Opphevet 09.09.1944
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-133 Hauggt.16 (Hotell Fosna) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.11.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-185-05 Haukvikenga industriområde Endring av kryss med Omagata Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.02.2000
Vis info R-115-05 Hegreveien 6-16, endring av tomtegrenser Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 09.11.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050005 Hoel Friområde m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.02.2006
Vis info R-294 Hollendergata 3-7 Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-167-12 Honningsoppen 8 Rekkehus med 2 leiligheter Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.11.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-194-03 Huldrestien 38 endret arrondering Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-279 Husøya sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-16 Hvitlyngen 9 11 13 15 17 adkomst/garasjeplasser Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.08.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-326 Hydrogenanlegg Vestbase Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-177 Hønebukta/Sagerbukta/Garverigata/Kapt.Bothners gate Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-302 Høytrykken kafé og restaurant Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-126 I.S Fosnagården - Marstrandsgt. 17 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.05.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-180-02 Idrettssvingen 14 Endret tomtedeling Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.03.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-001 Indlandet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.03.1957
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-202 Industri-/ baseområde Vikan Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.09.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-182 Industriområde Kvennbergmyran Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.03.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-265 Industriområde og dypvannskai på Husøya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2016
Vis info R-040 Industristrøk av mellomklassen (Brunsvika) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 18.11.1958
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-185-06 Industriveien 3 - tilbygg Backer Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.11.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-116-09 Innkommet forslag ikke godkjent, er behandlet senere Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 01.01.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-076 Innlandet vest, Skjærtangen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.12.1964
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-192 J. P. Claussens gt. 7 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-008 J.P. Claussens gt. og K. Johnsens gt. Eldre reguleringsplan Opphevet 18.10.1941
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-109 Jonassenskjærva Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.05.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-148-01 Justering av Industriveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.05.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-253 Jutvika på Innlandet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20010001 Jørihaugen boligområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.04.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070001 Jørihaugen boligområde 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.02.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20010001-01 Jørihaugen boligområde, endring Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.05.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-274 Jørihaugen vest Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.11.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-123 K.F.K. - "Gressbanen" Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.02.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-227 KAK-lokalet i Clausenenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.2000
Vis info R-183-02 Kantarellen 2 4 6 8 10 Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 25.11.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-117 Karihola Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.06.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-155 Karihola - felt 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.12.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-191 KFK-felt (Gratishaugen) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.03.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-007 Kirkelandets sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.01.1946
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-197 Kloakkrenseanlegg Grunden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-203 Kloakkrenseanlegg Heinsagata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.11.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-204 Kloakkrenseanlegg Jonassenskjærva Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.01.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-201 Kloakkrenseanlegg Nerlandsdalen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-214 Kloakkrenseanlegg RA7 Løkkemyra og område for industri, forretning, kontor Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-024 Knudtzondalen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.07.1953
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-030 Knudtzonholmen og Devoldholmen Eldre reguleringsplan Opphevet 06.06.1955
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-034 Knutzonholmen Eldre reguleringsplan Opphevet 05.06.1954
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-087 Kombinasjonsbygg på "Fengselstomta" Kongens plass 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.03.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-250 Kommunal vei Kvennbergmyran - Gløsvågveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2007
Vis info K-199101 Kommunedelplan for Kristiansund sentrum Kommunedelplan Utgått/erstattet 04.02.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn K-201601 Kommunedelplan for sjøområdene Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 15.05.2018
Vis info K-199102 KommunedelplanStrandsoneFrei1991 Kommunedelplan Utgått/erstattet 19.03.1991
Vis info K-199002 Kommuneplan for Frei 1990 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 28.08.1990
Vis info K-201101 Kommuneplan for Kristiansund 2009-2020 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 22.02.2011
Vis info K-200501 Kommuneplan Frei 2004-2016 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 22.02.2005
Vis info K-199001 Kommuneplan Kristiansund 1990-2001 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 05.02.1991
Vis info K-199601 Kommuneplan Kristiansund 1996-2005 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 09.12.1997
Vis info K-200601 Kommuneplan Kristiansund 2006-2012 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 20.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn K-201801 Kommuneplanens arealdel Kristiansund 2020-2032 Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 07.09.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-165 Kongens plass 5 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.01.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-223 Konsul Knutzons gt. 6 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-178-01 Korrigering av planen ved Storgata 47 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.11.1987
Vis info R-115-11 Korrigert tomtedelingsplan for Brunsvika Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 14.01.1976
Vis info R-038 Kranaveien Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 30.11.1956
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-183-03 Kremleveien 14 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.02.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-196 Kristiansund Fiskeribase - Bentnesset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.05.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-249 Kristiansund Lufthavn - Kvernberget Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-249-01 Kristiansund lufthavn mvr Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn K-201201 Kristiansund sentrum Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 26.08.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-225 Kroghenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-179 Kroghenga - Råket - Fostervolds gt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.05.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-007-06 Krysssutforming Kaibakken-Storkaia Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.01.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-129-02 Kryssutforming Melkvika Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.07.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-103-01 Kryssutforming Vikankrysset Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.01.1976
Vis info R-301 Kvalvikveien 277 Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19740001 Kvalvåg boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.03.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19740001-01 Kvalvåg boligfelt, endring Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.06.1983
Vis info 19820003 Kvalvåg boligfelt, Harpskaret Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 28.06.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19820003-01 Kvalvåg boligfelt, Harpskaret Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.09.1985
Vis info R-072 Kvartal 16 (Langveien - Helsings gate - F. Nansens gate - Skolegaten) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.02.1944
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-245 Kvartal 42 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.05.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-019 Kvartal nord for Øvreparken, mellom Langveien og K. Jonsens gate Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.01.1947
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-056 Kvartalet mellom Strandgata-Freiveien-K.Williamsens gt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.10.1953
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-186 Kvartalet P.Christies gt./Fr.Nansens gt./Helsings gt./Langveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.03.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-066 Kvennberggata 12 - 22 (endring) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.07.1955
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-074 Kvennberggata 23 - 25 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.11.1956
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-319 Kvennbergmyran øst Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-155-03 Laksvågen 29 Steinbiten 40 tilleggsgrunn Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.05.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-155-04 Laksvågen 7 tilleggsgrunn Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.05.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-033 Langveien 19 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.01.1955
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-032 Langveiens forlengelse (Wilh. Dalls vei - Dalabrekka) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.07.1955
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-044 Lars Guttormssens gt. 49 (parsellerings og bebygg.plan) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1959
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-007-02 Lekeplass og parkareal ved Allanengen skole Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.01.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-092 Lekeplass ved Omagata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.07.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-073-02 Lekeplass ved Persløkka Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 29.11.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-043-01 Lekeplass vest for Stallbakken 3 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.11.1962
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-33 Lerketunet 2 a-d Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-069-03 Leskur/busslomme ved Omagata 23 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.01.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19970002 Lianaustan Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.06.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-011 Løkka Kvartal nr. I Eldre reguleringsplan Opphevet 01.07.1943
Vis info R-160 Løkkemyra - Vikan (endring) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.06.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-263 Løkkemyra Handelspark Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-317 Løkkemyra handelspark II Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-239 Løkkemyrveien 2 - 10 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-20 Makeskifte av grunn Linneaveien 13,15,17,19 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.12.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-169-04 Makeskifte av grunn Reknergt. 10 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.05.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-106 Matr nr. 774 Brunsviken Reperbane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.05.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-113 Matr.nr. 816a og b, 878 og 1892 til friareal (Remlan) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.07.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-076-02 Matrikkel 378 endring Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.05.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-076-01 Matrikkel 378 endring Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.08.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-076-03 Matrikkel 378 endring (garasjer og adkomst) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.05.1975
Vis info R-063-01 Matrikkel nr 1991 (Eriksenenga) Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 28.05.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-322 Melkvikan Næringspark Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-014-05 Mestergata - nytt fortau mv. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.04.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-062-08 Milnveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.05.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-062-03 Milnveien fortausplan Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.09.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-183-09 Mindre endring av reguleringsplan for Draget - felt 7 og 8 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.12.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-148-09 Mindre forskyving av vegtrace til daginstitusjon Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 02.02.1983
Vis info R-183-01 Mindre vesenting reguleringsendring Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 08.02.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-232-01 Mindre vesentlig reguleringsendring Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.03.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-182-02 Mindre vesentlig reguleringsendring Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.01.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-167-11 Morkelveien 2 Rekkehus med 2 leiligheter og garasjeplasser Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.03.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-167-09 Morkelveien 3 Rekkehus med 2 leiligheter Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.09.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-199-03 Mvr Bryggekanten Wessels gate 41c Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.11.1996
Vis info R-108 Myra Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 03.11.1970
Vis info 2019 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 Nasjonale forventninger Utgått/erstattet 14.05.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2023 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027 Nasjonale forventninger Endelig vedtatt plan underlagt tidsbegrensning 20.06.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-001-12 Naustplan Jonassenskjerva Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.03.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-147-01 Naustveien 29b Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.03.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-147-02 Naustveien 29b utvidelse av adkomstvei Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-323 Nerdalen avløpsanlegg Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-281 Nerdalen avløpsrenseanlegg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-068 Nergata - Omagata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.01.1958
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-069 Nergata - Omagata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.03.1960
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-210 Nergata 12 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.12.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-240 Nergata 16 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-218 Nergata 22 - 26 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-256 Nergata 8 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-272 Nordholmen og Strandgata 18-26 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-063 Nordlandet sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.01.1946
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-306 Nordmøre krisesenter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.05.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-156 Nordmørsveien 39-69 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.11.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-021 Nordre Ansnesenget Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1949
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-017 Nordre Ansnesenget Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.01.1946
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-017-05 Ny adkomst for Wilhelm Dalls vei 9, 11, 13 og Reipslagergata 7 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.06.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-145 Ny adkomstvei til Gevorbenerholmen og BP tankanlegg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.04.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-321 Ny barneskole i Omsundet Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-320 Ny barneskole på Goma Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.08.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-126-01 Ny hovedadkomstvei til fylkessykehuset Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 01.01.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-132-03 Ny plassering av lekeplass Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.04.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-195 Ny Riksveg 1 - parsell Nordmørsveien/Fostervoldsgate - Nordsund bro Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.02.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-180-01 Ny veiforbindelse Sæterveien Brattbakken Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.06.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-178 Ny veiforbindelse: Konsul Knudtzons gt. - Sørsund bro Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.05.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19960001 Nygårdsmyra Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.11.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19960001-01 Nygårdsmyra, sak 10/98 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.03.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-228 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Nordlandet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.04.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-094-01 Nærmiljøanlegg ved Nordlandet Ungdomskole Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.02.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-069-01 Omagata 23 tomtearrondering Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.02.1970
Vis info R-202-01 Omagata 58 endret plassering av kloakkpumpestasjon Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 02.07.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-128 Omlegging av fylkesvei på Dale Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.06.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-109-02 Omlegging av gangvei syd for daginstitusjon Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.10.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-119 Omlegging av Nøkkefarets vestre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.09.1973
Vis info R-170-02 Omlegging av tilførselsveg Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 05.10.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-117-13 Omlegging av vegkryss Tareveien / Sjøgressveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.04.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-063-04 Omregulering av Pareliusgate til gågate Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.01.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-216-02 Område B2 bebyggelse i tunformasjon Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.05.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-114 Område mellom Juulenga og Norddalsveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.01.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-003 Område ved Bautahaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.01.1962
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-004 Område ved Hans Lossius gt.- Bautaveien -Th. Aagaards gt. Eldre reguleringsplan Opphevet 15.01.1955
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-118 Område ved vanndammene på Nordlandet (oppheva) Eldre reguleringsplan Opphevet 14.12.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-144 Områdene omkring ny rv. 16 Røsslyngveien - Dalegata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.09.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-048 Områder i forlengelse av Bremsnesveien og Batteriveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.1962
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-065 Området Dalegata - Tunnelstrøket Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.01.1953
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-042 Området Fløya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.07.1959
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-146 Området Fosnagata Devoldholmen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.04.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-205 Området mellom Dalabrekka skole og Repslagergata - offentlig formål, skoleområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.03.1996
Vis info R-117-08 Området nord for Garnveien 2-4-6-8 Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 06.07.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-058 Området nord for gravstedet på Gomalandet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1959
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-236 Området Orvikan - Øygarden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-043 Området Stallbakken - Provst Schanningsgs gt. - Lars Guttormsenes gt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.11.1959
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-149 Området ved Barnas hus på Gomalandet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.01.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-057 Området ved Bentnesveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.03.1953
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-050 Området ved det gamle slakteriet (ved Knudtzons gt.) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.11.1962
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-131 Området ved vanndammene på Nordlandet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.05.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-136 Området ved vanndammene på Nordlandet - endring Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.04.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19800001 Omsundet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.03.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-280 Opera, museum og kulturhus Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn xxx Oppheving av eldre reguleringsplaner i vestre bydel Eldre reguleringsplan Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-063-05 Opprustning av vegparsell: Grunden - Havnegata Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.03.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-190-01 Orsetskjerva Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.04.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-289 Park og barnehage i Karihola Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.06.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-007-05 Parkeringplass for kvartal 16 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.08.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-242-01 Parkeringsanlegg for Storgata 9 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.11.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-091-02 Parkeringsplass ved kapellet på Innlandet Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.09.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-098 Parkeringsplass ved L. Guttormsens gt. 76 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.06.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-252 Parkeringsplass ved Steinbergveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.09.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-069-02 Parkeringsplasser for Omagata 23 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.06.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-014-02 Plan for fortau og forskyving av vegtracé i Bremsnesveien v/sykehuset Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.04.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-060-10 Plassering av ballslette i friområde ved Stortuva (Huldrestien) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.05.1977
Vis info R-116-03 Plassering av trafokiosk ved Stormvarslet Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 10.07.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-246 Politimester Bendixens gate 15 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-233 Politimester Bendixens gate 33b Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.08.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-282 Port Arthur, Havn vest Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.04.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-269 Port Arthur, Havn øst Detaljregulering Planforslag
Vis info R-111 President Christies gt. 19 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.11.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19910002 Prestmyra parkeringsplass Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-065-01 Privat adkomstvei mellom Kvennberggata og Vardebakken Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.02.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-071 Psykiatrisk sykehjem - Omagaten 49b Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.07.1964
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-108-09 Reg endring vestre del av Myra (Skytterveien) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.09.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-083-02 Reguleringsendring Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.02.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-003-03 Reguleringsendring av et område ved Skanseveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.03.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-129-01 Reguleringsendring Dalegata strekningen Melkvika-Storvik Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 07.11.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-095-01 Reguleringsendring Flakahaugen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 01.01.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-112-03 Reguleringsendring for Bjørnæseiendommen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.05.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-017-01 Reguleringsendring Galeasgt - Skonnertgt Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.01.1956
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-017-02 Reguleringsendring Skonnertgt - Schjetnansgt Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 29.04.1958
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-099-01 Reguleringsendring tomtedeling Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.08.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-117-18 Rekesvingen endret plan for bebyggelse Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.01.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19910001 Rensvik småbåthavn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.03.1991
Vis info 20030001 Rensvik øst, del 1 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 30.09.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20030001-02 Rensvik øst, del 1 (inkl. endringer) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.02.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-06 Revidert tomtedelings-/ bebyggelsesplan felt 8-14 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.03.1983
Vis info R-167-01 Revidert tomtedelingsplan Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 02.02.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-135-03 Revidert tomtedelingsplan Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.01.1978
Vis info R-130-04 Revidert tomtedelingsplan for Bytesteinen 6, 6b, 6c Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 05.09.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-073-01 Revidert vegplan for Persløkka Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.01.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-219 Roligheten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.10.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-025 Roligheten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.1953
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-035 Roligheten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.07.1956
Vis info R-144-01 Rundkjøring Tunellgata Dalegata Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 29.08.1991
Vis info R-041 Rutebilstasjonen i Kristiansund Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 21.05.1959
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-164 Rv 16 Nordmørsveien - kryss med Rv.681 til Kvernberget Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.03.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-229 Rv 70 Løkkemyra - Nordsundbrua Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.05.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-286 Rv. 70 Rensvikkrysset - Rensvikholmen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.08.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-284 Rv. 70 Seivikakrysset-Vikansvingen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-264 Rv. 70 undergang Rensvik Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.09.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-285 Rv. 70 Vikansvingen - kontrollplassen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.01.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-173 Rv.16, kryss Seivikveien - Norsund bru (vegplan) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.10.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-213 Rv.70, Wilhelm Dalls vei/ Langveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-148-11 Røssern B Slyngveien 2 tilleggsgrunn Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.05.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-148 Røssern-området Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.09.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-148-12 Rådyrstien 3 flytting av adkomst/lekeplass Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.08.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-225-10 Råket 1 - tilleggsgrunn boligtomt Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.07.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-225-07 Råket 30: tilleggsgrunn Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.10.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-225-05 Råket 4-6 og 8-10 to tomannsboliger, endring av grense Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-30 S-1 feltet - Lerketunet eneboliger Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.01.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-169 Samleveg Innlandet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-194-02 Sammenføyning av tomter Huldrestien 32 og 34 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.02.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-172 Seivikveien (vegplan) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.10.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-130 Sekundært servicesenter og industriområde Løkkemyra - Vikan 1 og 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.09.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-307 Senterveien del 1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-318 Senterveien del 2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.03.2024
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-188-09 Sigden 1 og 3, Kårstuveien 1 a-b tomtedelingsplan Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.12.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-188-06 Sigden 16, 18 Byggegrense og tomtegrense Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.07.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-188-03 Sigden 27 ang. Endring av eiendoms- og byggegrense Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.01.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-188-04 Sigden 30 tilleggsgrunn Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.01.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-188-08 Sigden 31 tilleggsgrunn Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.10.2006
Vis info R-188-05 Sigden 5, 7, 9, 11, Kårstuveien 2, 4 Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 23.01.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-188-07 Sigden 5-11 og Kårstuveien 2-4 endret adkomst Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.10.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-108-13 Siktepunktet gnr. 4 bnr. 548 - endring av tomtedelings-/bebyggelsesplan Felt 1 (Arrondering av tomt Siktepunktet 41 og 42) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-234 Sjursvika Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.03.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-244 Sjursvikveien 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-316 Sjursvikveien 3-9 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.06.2024
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-105 Sjursvikveien Innlandet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.07.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-003-04 Skanseveien 14 gnr 2 bnr 339 Fradeling av boligtomt Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.03.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-001-05 Skippergata Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.10.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-076-04 Skjervaveien 10 / Blåskjellveien 2 (ny butikk) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.08.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19860001 Skjærahøgda vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19820001 Skjærahøgda øst (Rensvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.03.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19870001 Skjærahøgda øst II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.01.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19870001-02 Skjærahøgda øst II Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.06.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-120 Skjærtangen til friområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.02.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-260 Skorpa og Meløya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-310 Skytterveien 26-30 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-039 Sløyfing av veg mellom Kranaveien og Lars Guttormsens gate Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.11.1958
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-167-07 Smørsoppen 14 Rekkehus med 3 leiligheter Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.08.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-167-15 Smørsoppen 16 Felles parkering og garasjer Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.11.2007
Vis info R-167-08 Smørsoppen 18 Rekkehus med 3 leiligheter Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 08.07.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-167-10 Smørsoppen 20 Rekkehus med 3 leiligheter Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.11.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-167-14 Smørsoppen 22 og 26 tomt til flyktningeboliger mv og tilleggsgrunn til Smørsoppen 20 a b c og lekeplass Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.05.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-167-13 Smørsoppen 28 30 32 bofellesskap Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.05.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-167-06 Smørsoppen 6 8 10 12 Rekkehusbebyggelse Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.03.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-108-10 Snupass og busslomme i Skytterveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 07.04.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-031-04 Snuplass i Trollsteinenga Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.09.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-022 Soldatheimkvartalet Eldre reguleringsplan Opphevet 30.04.1949
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19850001 Solsletta boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-291 Sommerro gnr./bnr. 32/35 m.fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.01.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-278 Sommerro syd Detaljregulering Avvist 07.09.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-200 St.Hanshaugen skoleområde "Braatthallen" Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19960002 Stall Kvalvåg hestesportsenter Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.11.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-150-01 Steggen 4 tilleggsgrunn Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.06.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-062-06 Steinberget (Solsvingen Milnveien) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 02.07.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-184 Steinberget vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.07.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-155-02 Steinbiten Laksvågen - utvidelse av parkeringsplass Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.03.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-099 Steinheim Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.03.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-101 Stikkvei ved Brinchmanns vei Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.05.1969
Vis info R-135 Storenggata - Bentnesveien Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 18.02.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-235 Storgata 41-43 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-193 Storgata 45 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-127 Storgaten 84 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.06.1973
Vis info R-166 Storkaia 11 (endring) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 06.01.1983
Vis info R-176 Storkaia 9 - Omegasentret Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 03.12.1985
Vis info R-052 Storkaia nr. 11 (endring) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 07.07.1964
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-242 Storkaiaområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.03.2004
Vis info R-154-02 Storskarven 2 - garasjer Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 15.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-220-02 Storskarven 2 H Brinchmannsvei 83 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.02.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-220 Storskarven 2 og Hagbart Brinchmanns vei 83 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.10.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2024001 Storskarven 64, 66 og 67 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-060 Stortua Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.07.1961
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-079 Stortua - reguleringsendring Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.1965
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-083 Strandgata 80 (Røsslyngveien - Einersvingen) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.07.1965
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-207 Strandgata 84 (Alnæss) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-237-05 Støyvoll ved kryss Balders vei / Dalabergan Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-212-01 Sveagata 19, fradeling av parsell Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.12.1998
Vis info R-054 Svenskehus Gomalandet Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 16.07.1942
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-221 Sydligste del av Trollsvingen 32 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.12.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-158 Syd-østre del av Freiveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.01.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn K-201301 Sykehustomt Kommunedelplan Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19970001 Sæterenga boligområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.05.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-275 Sæther boligområde Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19900001 Sødalen I Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.03.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19900001-01 Sødalen I, endring sak 03/06 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.01.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20020001 Sødalen II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.02.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-257 Sødalen motorsportanlegg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2009
Vis info R-036 Søndre Ansnesenga (Krysset L. Guttormsensgt. Langvn) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 18.07.1957
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-018 Søndre Ansnesenget Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.01.1946
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-051 Søndre Ansnesenget - (endring ved H. Schetnans gt.) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.02.1963
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-273 Sørholmen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.11.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-313 Tahitibrygga og Wirumbrygga Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-009 Talgøenga Eldre reguleringsplan Opphevet 23.10.1942
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-014 Talgøenget - Sørholmsveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.01.1946
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-222 Tangstien 15 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-303 Teistholmsundet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.11.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-059 Teistholmveien, endring av reg.plan for området ved Bentnesveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.04.1961
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-023 Tempohaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.07.1952
Vis info R-115-14 Terneveien endring av veibredde og snuplass Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 26.10.1977
Vis info R-102 Th. Aasgaards gate Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 24.07.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-270 Thon Hotel Kristiansund - Sjøhuset og Annekset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.10.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-19 Tilleggsgrunn / vridning av tomtegrensen Myrullveien 6 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.09.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-216-03 Tilleggsgrunn Dalabrekka 31c Brekkaberget 10 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.09.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-18 Tilleggsgrunn Løvetannveien 7 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.08.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-099-04 Tilleggsgrunn til Amundbergan 20 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.10.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-131-02 Tilleggsgrunn til Bassenggata 24 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.07.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-169-03 Tilleggsgrunn til Kaptein Bothners gt 11 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 29.04.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-17 Tilleggsgrunn til ny barnehage på Dale Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.02.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-21 Tilleggsgrunn til Torvstakken 21 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 07.01.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-060-11 Tilleggsgrunn til Trollsvingen 27-39 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.12.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-060-16 Tilleggsgrunn til Trollsvingen 39 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.03.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-060-15 Tilleggsgrunn til Trollsvingen 41 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.09.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-34 Tirilltunga 20 - tilleggsareal Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.09.2001
Vis info R-108-11 To busslommer mellom Skytterveien og Magrethes Fryd Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 13.06.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-031-03 To busslommer ved H. Brinchmanns vei Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.03.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-075 To veikryss i Fostervoldgate (Persløkka, Ole Vigs gate) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.12.1964
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-015 Tolåsenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.01.1946
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-127-01 Tomt for transformatorkiosk Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.07.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-049 Tomt ved Kaasbøls vei (Kaasbøls vei 49 b) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.11.1962
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-114-01 Tomtearrondering Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.01.1973
Vis info R-130-11 Tomtearrondering i Verkstedveien Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 22.02.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-01 Tomtedeling-/ bebyggelsesplan felt 1-7 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.11.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-03 Tomtedeling-/ bebyggelsesplan felt 8-14 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.05.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-014-04 Tomtedelings- og bebyggelsesplan for området ved bosstippen i Nerlandsdalen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.04.1952
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-14 Tomtedelings-/ bebyggelsesplan felt 12 15 17 19 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.05.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-148-02 Tomtedelings-/bebyggelseplan felt A Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.11.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-148-03 Tomtedelings-/bebyggelseplan felt B Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.01.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-148-04 Tomtedelings-/bebyggelseplan felt C Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.04.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-148-05 Tomtedelings-/bebyggelseplan felt D Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 31.01.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-148-06 Tomtedelings-/bebyggelseplan felt E Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.01.1980
Vis info R-135-01 Tomtedelingsplan Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 09.11.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-225-01 Tomtedelingsplan A2 og A3 Endring av friområde F5 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.12.1999
Vis info R-130-03 Tomtedelingsplan Bytesteinen Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 16.10.1974
Vis info R-130-01 Tomtedelingsplan Bytesteinen Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 25.09.1974
Vis info R-108-12 Tomtedelingsplan felt 3 Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 14.04.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-108-05 Tomtedelingsplan for felt 4 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.04.1975
Vis info R-108-08 Tomtedelingsplan for felt IV Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 16.10.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-225-08 Tomtedelingsplan for Sætherenga 2-10 (Lars Hoems gate) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.04.2000
Vis info R-117-11 Tomtedelingsplan Martaumen 2-16 Tangstien 6-22 Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 22.08.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-003-02 Tomtedelingsplan Skanseveien gnr 2 bnr 41 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.02.2003
Vis info R-108-07 Tomtedelingsplan Skytterveien 2-14 Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 21.03.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-117-15 Tomtedelingsplan Tangstien Martaumen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.01.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-001-09 Tomtedelingsplan Tante Lisevei/Bolgaveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.05.1960
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-117-16 Torsketrøa 4: Kjøp av garasjetomt/opparbeidelse av veistubb Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.10.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157 Torvhaugen-området Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.10.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-32 Torvstakken 22 - tilleggsgrunn Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.11.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-35 Torvstakken 25 - tilleggsgrunn Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-27 Torvstakken 43 grensejustering Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.04.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-36 Torvtrøa 2 - tilleggsgrunn Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.02.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-167-03 Trafokiosker på boligfeltet Dale Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.08.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-079-03 Trollsvingen 16 tomtearrondering Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.03.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-079-04 Tussebakken 3 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.07.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-139 Ungdoms- og idretthus på friområdet øst for Gomalandet skole Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.02.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-157-25 Utbedring av fortau/gang-/sykkelvei langs hovedvei Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.11.1990
Vis info R-141 Utbedring vegforbindelse mellom Wessels gt. og Fiskergata Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 19.04.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-206-01 Utbyggingsplan Revidert plan for Fosna skytebane Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.12.1996
Vis info R-135-04 Utvidelse av gangveg mellom Stubben og Storengata Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 04.07.1979
Vis info R-115-06 Utvidelse av parkeringsplass i Hegreveien Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 23.11.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-169-01 Utvidelse av regulert trafikkareal (K.Bothners gt.22) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.12.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19780001 Utvidelse av Rensvik boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.11.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-212 Utvidelse Bentnesset/Teistholmen fiskeribase, utbedring av Bentneseveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.03.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-062-04 Utvidelse lekeplass Steinberget Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.12.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-046 Ved gatekrysset Langveien - Guttormsens gt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.01.1961
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-107 Vegforbindelse mellom Juulenga og Norddalsveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.10.1970
Vis info R-130-07 Vegkryss Omagata / Fostervollsgate / Verkstedveien Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 14.05.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-001-04 Vegkryss Wesselsgate - Lyhsenga Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.11.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-179-01 Vegtrace ved Grenseveien 2 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.08.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-179-02 Vegtrace ved Hagan 2a-3 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.12.1986
Vis info R-103 Vei Dalviknesset - Vikaholmen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 05.06.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-047-04 Vei mellom Dalabrekka og Härnösandveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.08.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-081 Vei og 4 tomter i Myraområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.04.1965
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-168 Vei til Varden radiolinjestasjon Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-086 Veiforbindelse fra innfartsveg på Nordlandet til Sørsundveien (bru over Markussundet) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.03.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-290 Veiserviceanlegg i Bolga Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.05.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-153 Verkstedblokka - Gomalandet skole Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.08.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-208 Verkstedveien 13 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.12.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-151 Vesterveg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.01.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-151-01 Vestervegen, endret kryssløsning Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 01.04.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-241 Vidalshaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-202-05 Vikanbukta fylling i sjø Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.12.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-271 Vikanholmen vest Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.03.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19900002 Viken gård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.05.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-115-03 Vinkelveien endring av byggelinje Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.11.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-314 Vågebakken 5 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.08.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-020 Vågen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.04.1947
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-230 Vågen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.10.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-298 Våttåbukta Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.08.2019
Vis info R-060-17 W. Dalls vei 50 omdisponering til kontor/forretning Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 28.04.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-226 Wesselhaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.02.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-199 Wessels gt. 41c (Orsetskjerva) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-190 Wessels gt. 41c (Orsetskjerva) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.10.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-109-05 Wessels gt.35 flytting av gangvei Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.03.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-109-04 Wessels gt.39 tilleggsgrunn for bygging av garasjer Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.01.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2024002 Wilhelm Dalls vei 44 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-060-07 Wilhelms Dalls vei regulering av fortaug Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.10.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19830002 Ørnvika Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.10.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-267 Ørnvika Vest Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.02.2012
Vis info R-261 Ørnvika, Frei Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-067 Østre del av Omagata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.03.1960
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-016 Øvre Vågen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.01.1946
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn R-283 Ådalsgrenda boligfelt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.10.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19730001 Ånesmyra (Solsletta 121/1) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.10.1973